Υπερπροστασία και οι επιπτώσεις της στην ενήλικη ζωή