Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο πένθος της οικογένειας