Τι αλλάζει σε πολλές βαθμίδες της εκπαίδευσης το νέο νομοσχέδιο του Γαβρόγλου;
Uncategorized

Τι αλλάζει σε πολλές βαθμίδες της εκπαίδευσης το νέο νομοσχέδιο του Γαβρόγλου;

April 30, 2021

author:

Parenting.gr

Τι αλλάζει σε πολλές βαθμίδες της εκπαίδευσης το νέο νομοσχέδιο του Γαβρόγλου;

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου που κατατέθηκε χθες (13/2) στη Βουλή, οι αλλαγές σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες της εκπαίδευσης πρόκειται να είναι σαρωτικές.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων ηλικίας 4-5 ετών στο νηπιαγωγείο. Στην ηλικία των 4 ετών τα παιδιά ως σήμερα πήγαιναν στον παιδικό σταθμό ή στα προνήπια ανάλογα με τη δυνατότητα του νηπιαγωγείου και τον αριθμό θέσεων. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά αναμένονται προσεχώς.

Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο καθιερώνει τον Ενιαίο Αριθμό Εκπαίδευσης για κάθε πολίτη που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην ημεδαπή. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντικαθιστά τους νυν ισχύοντες αριθμούς μητρώου που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η ρύθμιση αναφέρει: «Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» .

Με αφορμή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προκύπτει από την ένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, δημιουργούνται καθηγητές δύο ταχυτήτων. Την ίδια ώρα θεσμοθετείται μια καινούργια βαθμίδα του «Λέκτορα Εφαρμογών» με σκοπό να απορροφηθούν οι καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά. Οι πρώην Καθηγητές Εφαρμογών εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών διατηρώντας τον μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ. Ρύθμιση για του απόφοιτους των δύο ΤΕΙ δεν υπάρχει ενώ οι φοιτητές των δύο ΤΕΙ εγγράφονται αυτομάτως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής αττικής. Το εν λόγω Πανεπιστήμιο θα έχει 26 σχολές και τμήματα.

Σχολές και Τμήματα
1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,
γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γγ) Διοίκησης Τουρισμού,
δδ) Κοινωνικής Εργασίας,
εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,
ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γγ) Εργοθεραπείας,
δδ) Μαιευτικής,
εε) Νοσηλευτικής,
στστ) Φυσικοθεραπείας.
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

Originally posted 2018-02-14 05:16:55.