μαθησιακή δυσκολία Archives - Η οικογένεια σήμερα!

μαθησιακή δυσκολία

Πώς επηρεάζει η φωνολογική ενημερότητα την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών;

June 7, 2017 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γράφει ο ειδικός παιδαγωγός Φώτης Παπαναστασίου Η σημαντικότερη δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία είναι η δυσκολία στην ανάγνωση. Η δυσκολία αυτή εντοπίζεται στην αποκωδικοποίηση, στην...