Πώς να συμπληρώσετε σωστά τον πίνακα 8 για τα παιδιά στο Ε1
Επικαιρότητα

Πώς να συμπληρώσετε σωστά τον πίνακα 8 για τα παιδιά στο Ε1

September 12, 2022

author:

Parenting.gr

Πώς να συμπληρώσετε σωστά τον πίνακα 8 για τα παιδιά στο Ε1

Ο πίνακας 8 στη φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στο Ε1 ζητά αναλυτικά στοιχεία για τα παιδιά – εξαρτώμενα μέλη. Πώς συμπληρώνεται σωστά όμως αυτός ο πίνακας;

Θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσετε το όνομα, το έτος γέννησης, το ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το σχολείο ή τη σχολή των παιδιών σας.

Αν δεν θέλετε να γνωστοποιήσετε τον ΑΜΚΑ των παιδιών τότε θα πρέπει να υποβάλλετε χειρόγραφα την δήλωση στην ΔΥΟ σας. Για τα εξαρτώμενα τέκνα όμως που είναι άνω των 18 ετών η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική.

Στην περίπτωση πάλι που υπάρχουν ανήλικα εξαρτώμενα μέλη τα οποία υποχρεούντε να υποβάλουν δήλωση τότε θα πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά ο ΑΦΜ τους αλλά και να δηλωθούν τα στοιχεία των παιδιών εφόσον υπάρχει φορολογητέο εισόδημά που δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ή τα 6000 ευρώ καθώς και αν έχουν αναπηρία από 67% και πάνω.

Όσο για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα λόγω σπουδών, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση της σχολής (εσωτερικού ή εξωτερικού), Στις βεβαιώσεις αυτές απαιτείται να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε από το υπουργείο αλλά και το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σχετική άδεια. Ομοίως, για τα άνεργα ενήλικα τέκνα πρέπει να κατατεθεί σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ η οποία να αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του. Τέλος, στα στρατευμένα τέκνα και πάλι απαιτείται βεβαίωση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας.

Στους κωδικούς 003-004 του Ε1 θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των τέκνων που αναφέρονται στον υποπίνακα 8.1. Αν το ένα από τα τέκνα αυτά είναι από προηγούμενο γάμο της συζύγου τότε στο λευκό τετράγωνο μετά τον κωδικό 003 συμπληρώνεται ο αριθμός 2 και μετά τον κωδικό 004, συμπληρώνεται ο αριθμός 1.

Originally posted 2018-06-30 14:39:04.