Πώς να επανορθώσετε αν τσακωθήκατε μπροστά στο παιδί