Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και τα χαρακτηριστικά τους
ΠΑΙΔΙ

Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και τα χαρακτηριστικά τους

April 9, 2018

author:

Parenting.gr

Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και τα χαρακτηριστικά τους

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή φάσματος. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο με αυτισμό μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα ήπιας, μέτριας ή σοβαρής συμπτωματολογίας. Το φάσμα του αυτισμού περιγράφει ένα σύνολο αναπτυξιακών καθυστερήσεων και διαταραχών που επηρεάζουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τις κινητικές δεξιότητες και τις γλωσσικές δεξιότητες. Πρόκειται για διάγνωση που μπορεί να περιλαμβάνει τόσο άτομα με υψηλό IQ όσο και με διανοητική καθυστέρηση. Τα άτομα με αυτισμό μπορούν να είναι φλύαρα ή σιωπηλά, στοργικά ή να μην εκφράζουν καθόλου τα συναισθήματά τους, μεθοδικά ή εντελώς αποδιοργανωμένα.

Τι είναι το σύνδρομο Asperger;

Το σύνδρομο Asperger περιγράφει άτομα στο υψηλότερο λειτουργικό τέλος του φάσματος του αυτισμού. Ο όρος –και η διάγνωση- αφαιρέθηκαν από το διαγνωστικό εγχειρίδιο του 2013 αλλά σχεδόν όλοι στην κοινότητα του αυτισμού συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν λόγω της χρησιμότητάς του στην περιγραφή μιας πολύ συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Τα άτομα με σύνδρομο Asperger γενικά αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές τους δεξιότητες, με τον τρόπο που τις αναπτύσσουν τα παιδιά αλλά έχουν μια δυσκολία με την επικοινωνία τους σε κοινωνικό επίπεδο. Η δυσκολία τους αυτή γίνεται όλο και πιο εμφανής καθώς τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και βγαίνουν όλο και πιο πολύ στην κοινωνία. Τα άτομα με σύνδρομο Asperger είναι συνήθως πολύ έξυπνα αλλά «ιδιόμορφα» με αποτέλεσμα η διαταραχή τους συχνά να αποκαλείται «Σύνδρομο geek» ή «Σύνδρομο μικρού καθηγητή»…

Τι είναι ο ήπιος αυτισμός;

Ο όρος «ήπιος αυτισμός» δεν αφορά σε μια επίσημη διάγνωση. Όταν χρησιμοποιείται, περιγράφει άτομα των οποίων τα συμπτώματα ταιριάζουν στη διάγνωση του φάσματος του αυτισμού αλλά έχουν ισχυρές προφορικές δεξιότητες και λίγα προβλήματα συμπεριφοράς. Τα άτομα αυτά, είναι πιθανό να έχουν σημαντικά προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία. Μπορούν, ακόμη, να αντιμετωπίσουν προβλήματα προερχόμενα από την υπερβολική αισθητηριακή τους λειτουργία. Τέτοια προβλήματα μπορεί να τους προκαλέσει ο δυνατός θόρυβος ή τα έντονα φώτα.

Τι είναι ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας;

Πρόκειται για ήπια μορφή της διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού με απουσία γενικευμένης καθυστέρησης στην ανάπτυξη του λόγου και των γνωστικών δεξιοτήτων. Πριν το 2013 ονομαζόταν Σύνδρομο Asperger με τη διαφορά ότι τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας έχουν συνήθως προβλήματα στον τρόπο της ομιλίας τους ενώ τα άτομα με Σύνδρομο Asperger δεν έχουν.

Τι αποκαλούν οι ειδικοί ως σοβαρό αυτισμό;

Ο σοβαρός αυτισμός είναι ένας περιγραφικός όρος που αφορά άτομα που μπορεί να μην παρουσιάζουν διανοητική στέρηση ή λεκτικές δυσκολίες, ωστόσο είναι πιθανό να παρουσιάζουν πολύ δύσκολα προβλήματα συμπεριφοράς.