Η διαπαιδαγώγηση με τρυφερότητα συνδέεται με βελτιωμένες γλωσσικές δεξιότητες
ΒΡΕΦΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επικαιρότητα Η σχέση με το παιδί ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΝΗΠΙΟ

Η διαπαιδαγώγηση με τρυφερότητα συνδέεται με βελτιωμένες γλωσσικές δεξιότητες

September 25, 2019

author:

Parenting.gr

Η διαπαιδαγώγηση με τρυφερότητα συνδέεται με βελτιωμένες γλωσσικές δεξιότητες

Σε πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο στο Pediatrics, η Sheri Madigan et al. μας παρέχει μία επιπλέον ματιά στον τρόπο με τον οποίο κατακτάται η γλώσσα και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονικές συμπεριφορές στη διαδικασία αυτή. Η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων είναι ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην παιδική ηλικία και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προβλέψει την επαγγελματική και ακαδημαϊκή επιτυχία καθώς και την κοινωνική επάρκεια και την ψυχολογική υγεία. Η διαδικασία μέσω της οποίας κατακτάται η γλώσσα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από γενετικούς παράγοντες αλλά και από μία ποικιλία περιβαλλοντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των γονικών συμπεριφορών. Η διάκριση των συγκεκριμένων γονικών χαρακτηριστικών που ενισχύουν ή βλάπτουν την κατάκτηση γλωσσών έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία, δεδομένων των πιθανών μακροπρόθεσμων συνεπειών που συνδέονται με τα αρχικά ελλείμματα της γλώσσας.

Σε αυτή τη μεγάλη μετα-ανάλυση, η Madigan et al καταδεικνύει την επίδραση της διαπαιδαγώγησης με ευαισθητοποίηση και απόκριση στις ανάγκες των παιδιών (sensitive responsive parenting) στην ανάπτυξη γλωσσών. Αυτή η μορφή γονικής διαπαιδαγώγησης αναφέρεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές στις οποίες οι γονείς είναι συντονισμένοι και ευαισθητοποιημένοι γύρω από τα συναισθηματικά και φυσικά χαρακτηριστικά του παιδιού τους, δημιουργώντας έτσι μια ασφαλή σχέση με το παιδί, που τους επιτρέπει να εξερευνούν και να μαθαίνουν από το περιβάλλον τους καλύτερα. Αυτή η μελέτη παρέχει ισχυρές αποδείξεις ότι τα παιδιά που λαμβάνουν τέτοιες συμπεριφορές είναι 2,8 φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν ισχυρές γλωσσικές ικανότητες σε σύγκριση με παιδιά χωρίς τέτοιες επιρροές. Το φαινόμενο αυτό ήταν ακόμη πιο έντονο μεταξύ των παιδιών σε οικογένειες με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό, επειδή ενώ πολλοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία δεν είναι τροποποιήσιμοι, οι θετικές γονικές συμπεριφορές μπορούν να διδαχθούν. Πολλοί από εμάς ήδη αφιερώνουμε χρόνο σε συζητήσεις με τους γονείς για τη σημασία της ανάγνωσης, της ομιλίας και του τραγουδιού στα παιδιά, αλλά η μελέτη της Madigan et al υποδεικνύει ότι μπορεί επίσης να έχει αξία η συζήτηση συγκεκριμένων τεχνικών γονικής μέριμνας που στοχεύουν στην αύξηση της ζεστασιάς και της απόκρισης ενός γονέα στις ανάγκες των παιδιών του. Με αυτόν τον τρόπο ίσως μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερα τους γονείς στο να μεγαλώνουν παιδιά τα οποία θα είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν τις κρίσιμες δεξιότητες που απαιτούνται για τη μελλοντική τους επιτυχία.

Πηγή: Parenting.gr