Επικίνδυνες βρεφικές τροφές: οι παιδίατροι προειδοποιούν
Επικαιρότητα

Επικίνδυνες βρεφικές τροφές: οι παιδίατροι προειδοποιούν

September 21, 2022

author:

Parenting.gr

Επικίνδυνες βρεφικές τροφές: οι παιδίατροι προειδοποιούν

Με επιστολή της προς τον ΕΦΕΤ η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής ζητά στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ενημέρωση και τη διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών σχετικά με την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά προϊόντων ρυζιού με ανόργανο αρσενικό.

Προσφάτως στην διεθνή ιατρική βιβλιογραφία δημοσιεύθηκαν μελέτες για τον κίνδυνο που ελλοχεύει στη Δημόσια Υγεία για βρέφη και μικρά παιδιά από την κατανάλωση ανόργανου αρσενικού που βρίσκεται στο ρύζι και στα προϊόντα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα, έχει θεσπίσει ανώτατα όρια ασφαλείας σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα.

Τα ερωτήματα των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων προς τον ΕΦΕΤ και το υπουργείο Υγείας:

1. Γίνονται και κάθε πότε, δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού σε σχέση με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ανόργανο αρσενικό;

2. Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος;

3. Ποια ήταν τα αποτελέσματα;

4. Σε ποια προϊόντα έγινε;

5. Ισχύει σήμερα ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

6. Αν ισχύει υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική αγορά προϊόντα ρυζιού και βρεφικές τροφές ρυζιού τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

7. Είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες παιδικών τροφών ρυζιού να αναφέρουν στην ετικέτα του προϊόντος τα επίπεδα του περιεχομένου ανόργανου αρσενικού, ώστε να το γνωρίζει ο καταναλωτής;

8. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή και τι πρέπει να αναζητά στα τυποποιημένα προϊόντα, ώστε να είναι σίγουρος για την υγεία την δική του και των παιδιών του;

Originally posted 2018-07-11 16:06:12.