Επίδομα παιδιού: προσεχώς η πρώτη δόση - παραδείγματα
Uncategorized

Επίδομα παιδιού: προσεχώς η πρώτη δόση – παραδείγματα

June 11, 2021

author:

Parenting.gr

Επίδομα παιδιού: προσεχώς η πρώτη δόση – παραδείγματα

Η πρώτη δόση για το Ενιαίο Επίδομα Παιδιού αναμένεται να δοθεί ως το τέλος Μαρτίου και πριν το Πάσχα ανάλογα με τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης που υποβλήθηκε το 2017. Το νέο Ενιαίο Επίδομα Παιδιού χορηγείται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και σύμφωνα με τη νέα δομή του το εκάστοτε ποσό βάσης διπλασιάζεται για το 2ο παιδί και τετραπλασιάζεται για το 3ο παιδί ή εξαπλασιάζεται για τον 4ο παιδί.

Από την δεύτερη δόση και έπειτα, θα υπολογίζονται τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης που υποβλήθηκε το 2018 ενώ το Επίδομα θα πληρώνεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις.

Ας δούμε αναλυτικά κάποια παραδείγματα:

Έστω ότι μια οικογένεια με 2 γονείς έχει 2 παιδιά. Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1+1/2 +1/4+1/4=2 Άρα το οικογενειακό εισόδημα διαιρείται δία 2. Κάπως έτσι αν η οικογένεια έχει ετήσιο εισόδημα 18.800 ευρώ διαιρώντας το με το 2 ισοδυναμεί με 9.400 ευρώ και άρα η οικογένεια εντάσσεται στη Β εισοδηματική κλίμακα όπου θα λάβει 84 ευρώ Επίδομα τον μήνα. Αν το εισόδημα της οικογένειας είναι 28.000 τότε η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56 ευρώ τον μήνα.

Μια οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί έχει διαφορετική κλίμακα ισοδυναμίας η οποία αντιστοιχεί στο 1,75. Κάπως έτσι, αν το εισόδημα της οικογένειας είναι 26.000 ευρώ η οικογένεια θα λάβει 28 ευρώ Επίδομα τον μήνα.

Ένα παράδειγμα που μας δείχνει τον τετραπλασιασμό του Επιδόματος είναι το παράδειγμα μιας οικογένειας με 2 γονείς και 3 παιδιά. Έστω ότι η οικογένεια αυτή έχει ετήσιο εισόδημα 13.000. Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι 2,25 και το Επίδομα αντιστοιχεί στα 280 ευρώ τον μήνα.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες από την άλλη πλευρά, η κλίμακα ισοδυναμίας είναι διαφορετική. Κάπως έτσι μια μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί έχει κλίμακα ισοδυναμίας 1,5 και αν για παράδειγμα έχει ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ τότε το Επίδομα που της αναλογεί είναι 70 ευρώ μηνιαίως.

Originally posted 2018-03-23 11:30:32.