Σωματική και ψυχολογική εξάντληση: πώς να την αντιμετωπίσουμε
MYCARE

Σωματική και ψυχολογική εξάντληση: πώς να την αντιμετωπίσουμε

September 25, 2017

author:

Parenting.gr

Σωματική και ψυχολογική εξάντληση: πώς να την αντιμετωπίσουμε

Η εξάντληση, γνωστή και ως υπερβολική κούραση, είναι η ιδιαίτερα μεγάλη απώλεια ενέργειας που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες. Καθώς οι πιθανές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν εξάντληση είναι κυριολεκτικά αμέτρητες σε αριθμό, μεταξύ των συχνότερων περιλαμβάνονται το εκτεταμένο stress και η έλλειψη ποιοτικού ύπνου. Η ψυχολογική και σωματική εξάντληση μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ενός ατόμου να αποδώσει τόσο στη δουλειά όσο και σε άλλους τομείς, καθώς επίσης μπορούν να έχουν έναν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία, όταν προκαλούνται από την έλλειψη ύπνου. Η καλύτερη κατανόηση της ίδιας της φύσης της ψυχολογικής και της σωματικής εξάντλησης, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων σχετικά με την πρόληψη αλλά και την θεραπεία της συγκεκριμένης κατάστασης.