Συνδέεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων με τον καρκίνο;
MYCARE

Συνδέεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων με τον καρκίνο;

June 16, 2017

author:

Parenting.gr

Συνδέεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων με τον καρκίνο;

Η πιθανή σύνδεση μεταξύ των κινητών τηλεφώνων και του καρκίνου είναι αμφιλεγόμενη. Ο κόπος μελετών που διεξάγονταν επί μια σειρά ετών πάνω στα κινητά τηλέφωνα και τον καρκίνο, δεν απέφερε παρά μόνο συγκρουόμενα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση για το βαθμό στον οποίο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (αν υπάρχει κάποιος) η χρήση του κινητού τηλεφώνου.