«Συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»
Uncategorized

«Συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»

April 3, 2020

author:

Parenting.gr

«Συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»

1dde58e49ee7b629fe74c95c4e07564d_LΣυμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, προτείνει ο Συνήγορος του Παιδιού, με κείμενο προτάσεων που απέστειλε στον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Τάσο Κουράκη.

Οι επισημάνσεις του Συνηγόρου αφορούν μεταξύ άλλων τους σχολικούς κανονισμούς, την επικοινωνία μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών, τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, τη σχολική πειθαρχία, τη λειτουργία της ευέλικτης ζώνης, την προστασία των μαθητών από οικογενειακή βία και παραμέληση, τη δικτύωση των σχολείων με τις τοπικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Σχετικά με την πρόταση για τη συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση των καθηγητών, ο Συνηγορος σημειώνει πως “το θέμα αυτό συνδέεται αφενός με το δικαίωμα της έκφρασης της γνώμης των μαθητών, αφετέρου δε με τη βελτίωση της ̟οιότητας της εκ̟παίδευσης” και ΄’οτι πρόκειται για “μία α̟πό τις ̟προτάσεις που έχουν διατυ̟ώσει ε̟πανειλημμένα μαθητές προς τον Συνήγορο και έχει αναδείξει η Αρχή ως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι «να μελετηθεί ένα σύστημα για τη συμμετοχή και των μαθητών στην αξιολόγηση των εκ̟αιδευτικών, με βάση κριτήρια όπως η μεταδοτικότητα, η διεξαγωγή του μαθήματος με ενδιαφέροντα τρόππο και την προσω̟πική ε̟παφή τους με τους μαθητές».

Ο Συνήγορος δηλώνει πως είναι διατεθειμένος να συζητήσει τηνπρόταση αυτή με τους αρμόδιους ̟ παράγοντες του υπουργείου, εφόσον υ̟πάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Από το 2003 μέχρι σήμερα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στο χώρο του σχολείου.

Κάθε χρόνο ο Συνήγορος πραγματοποιεί δεκάδες επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, όπου συναντιέται και συζητά με ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικούς (ενδεικτικά κατά το 2014 είχε 75 συζητήσεις με μαθητές και μαθήτριες).

Παράλληλα, σε συνεργασία με ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και φορείς επιμόρφωσης, έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και συναντήσεις με Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Originally posted 2015-07-23 06:49:17.