Συμβουλές για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκυο

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Το διαδίκτυο είναι πλέον μέρος της καθημερινής ζωής μας, και της ζωής των παιδιών μας. Οι κίνδυνοι είναι σαφέστατα πολλοί και τα παιδιά μας είναι ευθέως εκτεθειμένα σε αυτούς.  Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό ένας γονέας να αναλάβει ενεργό ρόλο για την προστασία των παιδιών  από τα διάφορα αρπακτικά αλλά και το πορνογραφικό …

The post Συμβουλές για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκυο appeared first on Mommy.gr.

Περισσότερα άρθρα