Συμβουλές για νέους φοιτητές που ψάχνουν να ενοικιάσουν σπίτι
ΕΦΗΒΟΣ ΠΑΙΔΙ

Συμβουλές για νέους φοιτητές που ψάχνουν να ενοικιάσουν σπίτι

November 19, 2021

author:

Parenting.gr

Συμβουλές για νέους φοιτητές που ψάχνουν να ενοικιάσουν σπίτι

Τα αποτέλεσμα των Πανελλήνιων εξετάσεων βγήκαν και για χιλιάδες νέους ξεκινά το όμορφο ταξίδι των Πανεπιστημιακών σπουδών. Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, προσδοκίες, ελπίδες, επιτυχίες και  όπως όλα στη ζωή και προβλήματα.

Αυτήν την εποχή, πολλοί νέοι θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν το όνειρο τους μακρυά από το την οικογενειακή στεγή και για πρώτη φορά να αναλάβουν διαφορετικές ευθύνες.   Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, αρχικά θα πρέπει να έχουν λύσει το πρόβλημα της στέγης και να έχον τακτοποιηθεί.

Αυτή τη δουλειά, συνήθως, την πρώτη χρονιά την αναλαμβάνουν οι γονείς, οι οποίοι εκτός από τα έξοδα που θα πρέπει να καλύψουν, θα πρέπει να βοηθήσουν το παιδί να βρει το κατάλληλο σπίτι.

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών εξέδωσε για γονείς και νέους φοιτητές που είναι σε διαδικασία εύρεσης κατοικία προς ενοικίαση,  τις παρακάτω συμβουλές: 

-Τα σπίτια, στο κέντρο των πόλεων, είναι κατά κανόνα παλαιότερα και πιο ακριβά, σε σχέση, με αυτά, που βρίσκονται, εκτός κέντρου.

-Ελέγχουμε την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι μας παρέχει αυτή (supermarket, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).

-Ελέγχουμε, καλά, το σπίτι, για να διαπιστώσουμε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουμε, στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσουμε να κατοικούμε, στο σπίτι.Τα σπίτια τα επισκεπτόμαστε και τα ελέγχουμε, ημέρα.

Όταν έρθει η ώρα για τις διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα παρακάτω:

-Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται, ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.

-Η μίσθωση κατοικίας ισχύει, τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος. Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται, ετησίως, κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.

-Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει, μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται, για αόριστο χρόνο, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.

-Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει, με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

-Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία, που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής.

-Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει, από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει, ως μισθωτική συνήθεια.

-Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν αποδεχόμαστε και υπογράφουμε όρους, που δεν κατανοούμε ή με τους οποίους δε συμφωνούμε, απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς, για τους ενοικιαστές π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια, μέχρι τη λήξη». Τέτοιους όρους μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν.

-Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να σας παραδώσει, την κατοικία κατάλληλη, για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί, κατάλληλα, κατά τη μίσθωση.

-Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου.

-Ο ιδιοκτήτης αποδίδει, στον ενοικιαστή, τις αναγκαίες δαπάνες, που αυτός έκανε στο ακίνητο.

-Εσείς δεν ευθύνεστε, για φθορές ή μεταβολές, που οφείλονται, στη συμφωνημένη χρήση.

Συνεπώς, εάν χρειαστεί μπορείτε να διεκδικήσετε:

1) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να κάνει, με δικά του έξοδα, τις απαραίτητες επισκευές, στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή παραθύρων κ.λπ.), ώστε αυτό να είναι κατάλληλο, για να κατοικήσει το παιδί

2) να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να επισκευάζει, με δικά του έξοδα, τις βλάβες, που θα προξενούνται, στο σπίτι, στα πλαίσια της συνηθισμένης, από το παιδί χρήση

Αλλά προσοχή ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές, που προκαλούνται λόγω κακής χρήσης του σπιτιού.

Αφού συμφωνήσετε, μπορείτε να προχωρήσετε σε υπογραφή γραπτού μισθωτηρίου συμβολαίου και να απαιτήσετε αντίγραφο θεωρημένο, από την εφορία. Από 01.01.2008, το χαρτόσημο έχει καταργηθεί, για τις κατοικίες. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να αποδεχτείτε προτάσεις για αποδείξεις ενοικίου ή συμφωνητικά, για ποσά διαφορετικά των πραγματικών. Γίνεστε αμέσως συνένοχοι, στη φοροδιαφυγή του ιδιοκτήτη. Καλό είναι πριν αποφασίσετε να υπογράψετε να ενημερωθείτε για τα κοινόχρηστα τους λογαριασμούς του σπιτιού και όλα τα έξοδα, που θα επιβαρύνουν το σπίτι, πέραν του ενοικίου.

Εσείς τώρα από την πλευρά σας οφείλετε να είστε συνεπείς, ως προς την καταβολή των μισθωμάτων, την καλή χρήση του σπιτιού και την εφαρμογή των κανονισμών της οικοδομής. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να αποδώσετε την κατοικία, στην κατάσταση, που την παραλάβατε.

Καλή αρχή σε όλους!