Πότε η διαπαιδαγώγηση είναι.. too much?

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ανάγνωση σε 2′ Πώς η μορφή διαπαιδαγώγησης των παιδιών επηρεάζει την ανάπτυξή τους Από αυτά που λέμε ή διαβάζουμε στα παιδιά για να τους περνάμε τις αξίες που θέλουμε (κάτι που γίνεται καλύτερα σε συνομιλίες γύρω από το τραπέζι), οι γονείς ασκούν τεράστια επιρροή στην ανάπτυξη των παιδιών τους. Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη επιρροή, …

The post Πότε η διαπαιδαγώγηση είναι.. too much? appeared first on Mommy.gr.

Περισσότερα άρθρα