Προβλήματα στην ομιλία
ΠΑΙΔΙ

Προβλήματα στην ομιλία

September 8, 2017

author:

Parenting.gr

Προβλήματα στην ομιλία

Στην πραγματικότητα δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά να μιλούν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ηλικία. Κάποιο θα μιλήσει νωρίτερα από κάποιο άλλο ή εκείνο που θα μιλήσει πρώτο πιθανόν δεν θα τελειοποιήσει την ομιλία και τις λεκτικές του ικανότητες. Μια τυπική όμως εικόνα για το αν το παιδί αντιμετωπίζει λεκτικά προβλήματα / προβλήματα ομιλίας, την έχεις ως τα 5 του χρόνια.

Ένα παιδί μέχρι την ηλικία των 5 ετών θα πρέπει:

Να προφέρει όλα τα γράμματα. Να προφέρει άνετα τους φθόγγους και να μπορεί να λέει καθαρά όλα τα γράμματα. Όπως ρ, σ, ψ και άλλα…

Να ανταποκρίνεται όταν το ρωτούν «Τι είπες;»

Να αναγνωρίζει γράμματα και αριθμούς και να μπορεί να τα ονοματίσει.

Να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα ρήματα στις προτάσεις του.

Να λέει μικρές ιστορίες.

Να συμμετέχει σε συζητήσεις.

Να προσαρμόζει τον τρόπο της ομιλίας του ανάλογα με το πού βρίσκεται.

Να μιλάει και να είναι εύκολο να καταλάβεις τι λέει.

Να ρωτά και να απαντά ερωτήσεις που ξεκινούν με: ποιος, τι, πότε, πού.

Να λέει ιστορίες και να μιλά για τα γεγονότα σε λογική σειρά.

Η γραμματική του να είναι σωστή τις περισσότερες φορές.

Να δίνει ή να ακολουθεί οδηγίες με δύο τρία βήματα.

Όταν το παιδί είναι 5 ετών ή και 6 και δυσκολεύεται με τα παραπάνω πρέπει επίμονα να προσπαθείς να μιλάτε. Μόνο έτσι θα διαπιστώσεις αν τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο –και άρα ήταν ζήτημα εξάσκησης- ή αν πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό.