Παιδικός ύπνος: με ποιον τρόπο σχετίζεται με την διατροφή του παιδιού

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ο παιδικός ύπνος και η παιδική διατροφή είναι αλληλοεξαρτώμενες καταστάσεις. Διαβάζεται κάπως παράξενο αλλά ισχύει. Παρατηρώντας πρώτα τον παιδικό ύπνο και συγκεκριμένα τον ύπνο παιδιών που δεν κοιμούνται το 8ωρο ή το 10ωρό τους ομαλά, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είναι τα παιδιά που κοιμούνται πιο αργά από όσο πρέπει και είναι και τα παιδιά που κοιμούνται σωστή ώρα αλλά…

The post Παιδικός ύπνος: με ποιον τρόπο σχετίζεται με την διατροφή του παιδιού appeared first on Mommy.gr.

Περισσότερα άρθρα