Οι πρακτικές γονεϊκότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής είναι καθοριστικές ώστε τα παιδιά να επιτύχουν το πλήρες αναπτυξιακό δυναμικό τους [ΕΡΕΥΝΑ]
Επικαιρότητα ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Οι πρακτικές γονεϊκότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής είναι καθοριστικές ώστε τα παιδιά να επιτύχουν το πλήρες αναπτυξιακό δυναμικό τους [ΕΡΕΥΝΑ]

June 3, 2021

author:

Parenting.gr

Οι πρακτικές γονεϊκότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής είναι καθοριστικές ώστε τα παιδιά να επιτύχουν το πλήρες αναπτυξιακό δυναμικό τους [ΕΡΕΥΝΑ]

[ΕΡΕΥΝΑ]

Οι γονείς είναι οι κύριοι φροντιστές των μικρών παιδιών. Οι στοργικές σχέσεις γονέα-παιδιού και η γονική υποστήριξη για μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της πρώιμης ανάπτυξης του παιδιού. Διενεργήσαμε μια παγκόσμια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των γονέων στην πρώιμη ανάπτυξη των παιδιών.

Συμπεράσματα

Οι γονικές παρεμβάσεις για τα παιδιά κατά τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής είναι αποτελεσματικές για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της πρώιμης ανάπτυξης σε χώρες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Απαιτείται αύξηση της εφαρμογής αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας παρεμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να υποστηριχθούν οι γονείς και να δοθεί η δυνατότητα στα μικρά παιδιά να επιτύχουν το πλήρες αναπτυξιακό δυναμικό τους.

Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis