Οικογένεια... ένα σύστημα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικογένεια… ένα σύστημα

May 3, 2017

author:

Parenting.gr

Οικογένεια… ένα σύστημα

Γράφει η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Αγγελική Καβαλλιεράτου

 

Η οικογένεια αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο ατόμων που μοιράζονται ένα συγκεκριμένο φυσικό και ψυχολογικό χώρο. Η οικογένεια είναι ένα φυσικό κοινωνικό σύστημα με δικά του χαρακτηριστικά και ιδιότητες, το οποίο έχει αναπτύξει ένα σύνολο κανόνων και είναι γεμάτο αποδιδόμενους ρόλους για τα μέλη του. Διαθέτει μια οργανωμένη δομή και έχει αναπτύξει πολύπλοκους τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη αυτού του μικροπολιτισμού είναι βαθιές και πολυεπίπεδες και βασίζονται σε κοινές σκέψεις και στόχους. Μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές σχέσεις, ανθεκτικές και αμοιβαία συναισθήματα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωνε ο Κay το 1985: Οι οικογένειες δημιουργούν και καθοδηγούν τα νέα μέλη και, παρόλο που τελικά τους δίνουν αυτονομία και δεν περιμένουν από αυτά να ζουν κάτω από την ίδια στέγη, παρά τον πιθανό αποχωρισμό των μελών λόγω μεγάλων αποστάσεων, η επιρροή της οικογένειας συνεχίζεται να ασκείται.

Ακόμα και όταν ένα μέλος βιώνει μια προσωρινή ή μόνιμη αίσθηση αποξένωσης από την οικογένειά του, δεν μπορεί πραγματικά να παραιτηθεί από την ιδιότητα του ως μέλους της.  Μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει έναν εργαζόμενο που θεωρεί δυσλειτουργικό ή, αντίστροφα, τα μέλη της επιχείρησης μπορούν να παραιτηθούν και να διακόψουν οριστικά τις σχέσεις τους με τον όμιλο, εάν η δομή ή οι αξίες της εταιρίας δεν τους ικανοποιούν. Αλλά η σχέση ως μέλος της οικογένειας επιτρέπει λίγες διεξόδους τέτοιου είδους, ακόμα και για εκείνους που επιχειρούν να διατηρήσουν μεγάλη γεωγραφική απόσταση από την οικογένειά τους.

Επιπλέον, αντίθετα με τα μέλη των συστημάτων, τα οποία μπορούν γενικά να αντικατασταθούν εάν αποχωρήσουν, τα μέλη της οικογένειας είναι αναντικατάστατα, κυρίως επειδή η βασική αξία μιας οικογένειας είναι το πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσονται. Εάν ένας γονέας φύγει και κάποιο άλλο άτομο κληθεί να αναπληρώσει το γονεϊκό ρόλο, ο αντικαταστάτης, ανεξάρτητα από την επιτυχία των προσπαθειών του, δεν μπορεί ποτέ πραγματικά να αντικαταστήσει τους προσωπικούς και συναισθηματικούς δεσμούς του χαμένου γονέα με τα υπόλοιπα μέλη.

Γι΄αυτό το λόγο είναι ουσιαστικό οι γονείς να γνωρίζουν και να κατανοούν τη μεγάλη σημασία της οικογένειας ως σύστημα,  ακόμη και μετά από ένα διαζύγιο.  Οι γονείς, όποιες κι αν είναι οι νέες συνθήκες και ανεξάρτητα από τις νέες τους επιλογές στην προσωπική τους ζωή, θα πρέπει να παραμείνουν γονείς – παρόντες. Ένας δεσμός και ένα σύστημα είναι πολύ σημαντικό για όλα τα μέλη του και οφείλει να τα φροντίζει και να τα αγκαλιάζει συνεχώς.

Πηγή: Οικογενειακή Θεραπεία – Goldenberg & Goldenberg

Αγγελική Καβαλλιεράτου
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας/ Ψυχολόγος BSc, MSc
Τηλ: 6983433267
email: aggelikikavallieratoy@gmail.com
site: www.aggelikikavallieratou.com