Νέο επίδομα τέκνων ΟΓΑ: Χαμένη μια κατηγορία οικογενειών
Uncategorized

Νέο επίδομα τέκνων ΟΓΑ: Χαμένη μια κατηγορία οικογενειών

May 16, 2017

author:

Parenting.gr

Νέο επίδομα τέκνων ΟΓΑ: Χαμένη μια κατηγορία οικογενειών

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ διαφέρουν με τα ισχύοντα σε όλους τους τομείς. Οι αλλαγές στο εισοδηματικό κριτήριο «τιμωρούν» τις οικογένειες με ένα παιδί, αλλά ευνοούν οικογένειες με δύο ή περισσότερα τέκνα. Ειδικότερα για ένα παιδί, το σημερινό ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο είναι 9.000 ευρώ και εφεξής θα υποχωρήσει στις 6.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει πιο δύσκολη η χορήγηση επιδόματος για οικογένειες με ένα παιδί. Το κριτήριο αυτό δεν προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο αλλά έχει ήδη γνωστοποιηθεί απο το υπουργείο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για οικογένειες με δύο και περισσότερα παιδιά. Ειδικότερα το όριο εισοδήματος για δύο παιδιά φτάνει στα 12.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα. Αντίστοιχα για τρία παιδιά το όριο εισοδήματος βάσει του οποίου προσδιορίζεται η χορήγηση οικογενειακού επιδόματος θα αυξηθεί στα 18.000 ευρώ από 11.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του εξορθολογισμού χορήγησης των οικογενειακών επιδομάτων. Ουσιαστικά αποτελούν μέρος των αλλαγών που έχουν ζητηθεί ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο και που η ελληνική πλευρά έχει δεσμευτεί ότι θα πράξει σταδιακά έως τον Σεπτέμβριο της τρέχουσας χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό, μοιάζει δύσκολο να διατηρηθεί το επίδομα πολυτέκνων που χορηγείται έως σήμερα (500 ευρώ το έτος). Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευθεί και σχετική χθεσινή δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού, κ. Θεανώς Φωτίου, η οποία υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει το 2019 να ομογενοποιήσει τα επιδόματα… Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και με κόστος που θα ανέλθει στα 260 εκατ. ευρώ, το πρώτο παιδί από 40 ευρώ το μήνα (480 ευρώ τον χρόνο) θα λάβει οικογενειακό επίδομα που θα ανέλθει στα 60 ευρώ το μήνα ή αύξηση 50% (720 ευρώ τον χρόνο). Για το δεύτερο παιδί το οικογενειακό επίδομα από τα 54 ευρώ το μήνα (648 ευρώ τον χρόνο) αυξάνεται κατά 85% και φτάνει στα 100 ευρώ το μήνα (1.200 ευρώ τον χρόνο). Για το τρίτο παιδί από τα 26 ευρώ το μήνα (312 ευρώ τον χρόνο) αυξάνεται κατά 188% στα 75 ευρώ το μήνα (900 ευρώ τον χρόνο).

Ειδικότερα με την προτεινόμενη διάταξη ενισχύονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού για οικογενειακά επιδόματα, οι οποίες, σήμερα, ανέρχονται σε 0,4% του ΑΕΠ συγκριτικά με 2,1% για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη χορήγηση επιπρόσθετων κονδυλίων ύψους 260 εκατ. ευρώ σημειώνεται αύξηση των δαπανών για οικογενειακά επιδόματα κατά 40% και, συγκεκριμένα, από 650 εκατ. σε 910 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη πως ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται σταθερά την τελευταία επταετία, με συνολική μείωση που αγγίζει το 25% σε σχέση με το 2009.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης θα ρυθμιστούν: (α) Τα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, (β) Τα κριτήρια διαμονής, (γ) Τα αρμόδια για την αναγνώριση και την καταβολή του επιδόματος όργανα, (δ) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, (ε) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιούχων, (στ) Το ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανά κατηγορία δικαιούχων.

Πηγή