Μονόδρομος η επιβολή κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών από παιδιά

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Μια έκκληση για δράση για τον περιορισμό της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών από τα παιδιά Νέες συστάσεις που δημοσιεύθηκαν στις 25 Μαρτίου 2019 από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και την Αμερικανική Ένωση Καρδιάς απαιτούν αλλαγές πολιτικής για τη μείωση της κατανάλωσης ποτών που περιέχουν ζάχαρη και γλυκαντικά μεταξύ παιδιών και εφήβων. Οι ομάδες ιατρών υποστηρίζουν ότι …

The post Μονόδρομος η επιβολή κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών από παιδιά appeared first on Mommy.gr.

Περισσότερα άρθρα