Καθημερινές συνήθειες που μειώνουν την παραγωγή μητρικού γάλακτος

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Τα πράγματα με την ποσότητα του μητρικού γάλακτος που παράγει η θηλάζουσα είναι εξαιρετικά απλά. Πριν απ’ όλα η ποσότητα του μητρικού γάλακτος είναι θέμα προσφοράς… Όσο περισσότερο θηλάζει η μητέρα τόσο περισσότερο γάλα παράγεται από τον οργανισμό της. Υπάρχουν όμως και καθημερινές συνήθειες που μπορεί να μην λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, οι οποίες όμως είναι δυνατόν να μειώσουν την ποσότητα…

The post Καθημερινές συνήθειες που μειώνουν την παραγωγή μητρικού γάλακτος appeared first on Mommy.gr.

Περισσότερα άρθρα