Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί άνοιξε τις πόρτες του σε πρόσφυγες και μετανάστες στο δήμο Αθηναίων
Uncategorized

Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί άνοιξε τις πόρτες του σε πρόσφυγες και μετανάστες στο δήμο Αθηναίων

June 19, 2017

author:

Parenting.gr

Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί άνοιξε τις πόρτες του σε πρόσφυγες και μετανάστες στο δήμο Αθηναίων

Tο Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί, μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων με τη στήριξη της UNICEF, που απευθύνεται σε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, εγκαινίασαν την Δευτέρα 12 Ιουνίου, το Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση SolidarityNow. Το Κέντρο που χρηματοδοτείται από το μηχανισμό έκτακτης υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και στεγάζεται στην οδό Μαιζώνος 45, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών, το οποίο ανέπτυξε ο δήμος Αθηναίων, με στόχο τη διαχείριση των προσφυγικών ροών και τη δημιουργία ενός πλαισίου για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν σημαντικό τμήμα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς είναι εύκολο να υποστούν πολλαπλές μορφές διάκρισης και εκμετάλλευσης. Ο δήμος Αθηναίων αναγνώρισε την ανάγκη για προσφορά υπηρεσιών σε αυτό τον πληθυσμό, ζήτησε την υποστήριξη της UNICEF και σε συνεργασία με το SolidarityNow, που διαχειρίζεται ήδη Μονάδες Παιδικής και Οικογενειακής Φροντίδας για πρόσφυγες και μετανάστες σε επτά σημεία της χώρας, δημιούργησαν το Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί .

Στο Κέντρο, προσφέρονται οι υπηρεσίες:

-Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν τους ωφελούμενους, όπως νοσοκομειακή περίθαλψη, στεγαστική και υλική συνδρομή.

-Υποστήριξη στη διαδικασία εισαγωγής των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

-Ψυχοκοινωνικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους ανήλικους, συμπεριλαμβανομένων ομάδων δημιουργικής απασχόλησης με βασικό στόχο την κοινωνικοποίησή τους.

-Εντοπισμός και παραπομπή των ευάλωτων ατόμων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων οικογενειών, των παιδιών σε κίνδυνο με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά, των ατόμων με αναπηρίες ή ασθένειες κ.ά.

-Ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση για γυναίκες, με έμφαση στις μητέρες, συμβουλευτική σε θέματα φροντίδας, καθώς και δικτύωσή τους με υπηρεσίες.

-Υποστήριξη γυναικών που έχουν βιώσει έμφυλη βία με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και τη διασύνδεση με τις απαραίτητες υπηρεσίες.

-Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Το προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από εργαζόμενους του SolidarityNow και του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, με ειδικότητες κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, παιδαγωγών και διερμηνέων.

Παράλληλα το Κέντρο υποδέχεται επιστημονικό προσωπικό άλλων οργανώσεων και υπηρεσιών που ασχολούνται με πρόσφυγες και μετανάστες και προσφέρει τη δυνατότητα φύλαξης των παιδιών των επωφελούμενων γυναικών, στο διάστημα που εκείνες συμβουλεύονται κοινωνικό λειτουργό.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υπηρεσιών για πρόσφυγες και μετανάστες, που παρέχονται στο κτήριο της οδού Μαιζώνος, καθώς και σε κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και άλλων θεσμών.

Ο δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,πρόκειται να εγκαινιάσει δύο Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το ένα εκ των οποίων θα στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Μαιζώνος και το άλλο θα λειτουργεί ως κινητή μονάδα σε απομακρυσμένες περιοχές του δήμου. Τα κέντρα θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και θα λειτουργήσουν σαν «σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης» (“one stop services points”), για όσους χρειάζονται πληροφορίες και καθοδήγηση.

Πηγή