Ευτυχία: οι στιγμές που είμαστε σε ροή, ή αλλιώς, πλήρως απορροφημένοι σε κάτι που μάς αρέσει
MYCARE

Ευτυχία: οι στιγμές που είμαστε σε ροή, ή αλλιώς, πλήρως απορροφημένοι σε κάτι που μάς αρέσει

May 11, 2017

author:

Parenting.gr

Ευτυχία: οι στιγμές που είμαστε σε ροή, ή αλλιώς, πλήρως απορροφημένοι σε κάτι που μάς αρέσει

Πριν από μερικά χρόνια, ο Mihaly Csikszentmihalyi (εφεξής: MC) ανέπτυξε την έννοια της ροής για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κατάσταση του νου (Csikszentmihalyi, 1990).

Σε μια κατάσταση ροής, ένα άτομο ασχολείται με ένα δύσκολο έργο, στο οποίο εργάζεται και κάνει πρόοδο, ενώ απορροφάται πλήρως. Η έντονη δραστηριότητα και η έλλειψη αυτοσυνειδησίας είναι τα βασικά στοιχεία της ροής.