Επικίνδυνες βρεφικές τροφές: οι παιδίατροι προειδοποιούν

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Με επιστολή της προς τον ΕΦΕΤ η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής ζητά στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ενημέρωση και τη διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών σχετικά με την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά προϊόντων ρυζιού με ανόργανο αρσενικό. Προσφάτως στην διεθνή ιατρική βιβλιογραφία δημοσιεύθηκαν μελέτες για τον κίνδυνο που ελλοχεύει στη Δημόσια Υγεία για βρέφη και …

The post Επικίνδυνες βρεφικές τροφές: οι παιδίατροι προειδοποιούν appeared first on Mommy.gr.

Περισσότερα άρθρα