ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης γνωστής κρέμας για μωρά
Uncategorized

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης γνωστής κρέμας για μωρά

July 21, 2017

author:

Parenting.gr

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης γνωστής κρέμας για μωρά

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης της παρτίδας L-70080291 του προϊόντος «Μπισκοτοκρέμα NESTLE» λόγω της παρουσίας πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό 1881/2006/ΕΕ, αποφάσισε ο ΕΟΦ.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενίσχυση της εθελοντικής απόσυρσης του προϊόντος από την εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ.

Επισημαίνεται ότι δε συντρέχει κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών που έχουν ήδη προμηθευτεί και καταναλώσει το εν λόγω προϊόν.