ΕΟΦ: Ανάκληση γνωστού φαρμακευτικού προϊόντος
Uncategorized

ΕΟΦ: Ανάκληση γνωστού φαρμακευτικού προϊόντος

November 19, 2021

author:

Parenting.gr

ΕΟΦ: Ανάκληση γνωστού φαρμακευτικού προϊόντος

Την ανάκληση των παρτίδων που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα για το φαρμακευτικό προϊόν ATARAX ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

A/A Προϊόν Αριθμός Παρτίδας

-ATARAX oral sol 10mg/5ml 483

-ATARAX oral sol 10mg/5ml 500

-ATARAX oral sol 10mg/5ml 501

-ATARAX oral sol 10mg/5ml 504

-ATARAX f.c. tabs 25mg/tab 224550

-ATARAX f.c. tabs 25mg/tab 225138

-ATARAX f.c. tabs 25mg/tab 222900

-ATARAX f.c. tabs 25mg/tab 216879

-ATARAX f.c. tabs 25mg/tab 215345

Ο λόγος ανάκλησης δεν αφορά σε ποιοτικό πρόβλημα του προϊόντος, αλλά στο περιεχόμενο του κειμένου του ΦΟΧ, στο οποίο δεν ενσωματώθηκαν εγκεκριμένες τροποποιήσεις σχετικά με την ελάττωση της δοσολογίας,τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία UCB AE η οποία ανακαλεί εθελοντικά τις αναφερόμενες παρτίδες, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με όλους τους αποδέκτες των εν λόγω παρτίδων προκειμένου να τις αποσύρουν από την αγορά.