Αναγνωρίζοντας τα υπερκινητικά παιδιά...
ΕΦΗΒΟΣ ΝΗΠΙΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔΙ

Αναγνωρίζοντας τα υπερκινητικά παιδιά…

January 24, 2019

author:

Parenting.gr

Αναγνωρίζοντας τα υπερκινητικά παιδιά…

To Χαμόγελο του Παιδιού μας ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση για τη συνηθέστερη διαταραχή συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Στόχος του είναι να βοηθήσει τους γονείς να την εντοπίσουν εγκαίρως, να την αποδεχτούν και να βοηθήσουν το παιδί  τους.
Το παιδί με τη συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζει υπερκινητική, απρόσεκτη και παρορμητική συμπεριφορά οι οποίες δε συνάδει με την αναπτυξιακή τους ηλικία. Έχει μειωμένη προσοχή, δυσκολία στη συγκέντρωση, συχνά εμφανίζει ανάρμοστη συμπεριφορά και κινδυνεύει να αναπτύξει σοβαρότερων διαταραχών.
Τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται από την νηπιακή / πρώιμη παιδική ηλικία και μειώνονται καθώς φθάνουμε στην εφηβεία.
Ειδικότερα τα μικρότερα παιδιά με ΔΕΠ- Υ, εμφανίζουν δυσκολίες στο συντονισμό των κινήσεων τους και αδεξιότητα και χρειάζονται μεγαλύτερη επίβλεψη για την ασφάλεια τους.
Η ΔΕΠ-Υ γίνεται πιο εμφανής στη σχολική ηλικία όπου οι απαιτήσεις αυξάνονται, όπως και ο χρόνος που το παιδί πρέπει να μείνει συγκεντρωμένο και ακίνητο στην καρέκλα του. Τα παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και είναι ασυνεπή στις υποχρεώσεις τους. Επίσης βιώνουν συνεχείς εμπειρίες αποτυχίας στο σχολείο και κατα συνέπεια παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Στην εφηβεία συνήθως η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα υποχωρεί και παραμένει η διάσπαση προσοχής. Ο έφηβος με ΔΕΠ- Υ έχει μόνιμη ανησυχία,  χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να εμφανίσει κατάθλιψη,  σχολική αποτυχία (συχνά εγκατάλειψη σχολείου) και παραβατικότητα.
shutterstock_401555077
Πιο συγκεκριμένα η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα χωρίζεται σε τρεις βασικούς τύπους:
Ο Απρόσεκτος Τύπος συχνά:
● Κάνει λάθη απροσεξίας σε σχολικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες
● Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε έργα ή δραστηριότητες παιχνιδιού
● Φαίνεται ότι δεν ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος
● Δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι
● Δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες
● Δείχνει απροθυμία να εμπλακεί σε έργα που απαιτούν σταθερή και διαρκή πνευματική προσπάθεια
● Χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες και ξεχνά τι καθημερινές του υποχρεώσεις
● Διασπάται πολύ εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα
Ο Υπερκινητικός Τύπος συχνά:
● Κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια του
● Σηκώνεται από τη θέση του σε περιστάσεις στις οποίες επιβάλλεται να παραμείνει καθισμένος
● Τρέχει ή σκαρφαλώνει με τρόπο που δεν ταιριάζει σε χώρους ή περιστάσεις
● Δυσκολεύεται να συμμετέχει ήσυχα σε δραστηριότητες
● Βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ενεργεί σαν «κινούμενη μηχανή»
● Μιλά πολύ και ακατάπαυστα
Ο Παρορμητικός Τύπος συχνά:
● Απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση
● Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του
● Διακόπτει ή παρεμβαίνει σε συζητήσεις άλλων

Για να διαγνωσθεί ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ θα πρέπει να εμφανίζει 6 ή περισσότερα κριτήρια από κάθε κατηγορία για περισσότερους από 6 μήνες, τα οποία μειώνουν τη λειτουργικότητα του παιδιού τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.

Originally posted 2016-09-17 07:30:15.