Όλα τα παιδιά: Εργαστήρια Λάθους: Μονοκονδυλιά στο ΚΠΙΣΝ (Παρασκευές του Μαρτίου)

Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τις δυνατότητες της συνεχόμενης γραμμής στο χαρτί, αντλώντας έμπνευση από τις μονοκονδυλιές των Pablo Picasso και Saul Steinberg. Στη συνέχεια βρίσκουν εφαρμογές της μονοκονδυλιάς στο χώρο, με αφορμή έργα των Alexander Calder και Diego Cabezas, δημιουργώντας ευφάνταστα δισδιάστατα και τρισδιάστατα έργα από… γραμμή! Στις δύο πρώτες συναντήσεις (01/03 και 08/03), οι συμμετέχοντες …

The post Όλα τα παιδιά: Εργαστήρια Λάθους: Μονοκονδυλιά στο ΚΠΙΣΝ (Παρασκευές του Μαρτίου) appeared first on Mommy.gr.

Πηγή mommy.gr